Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen die wij aangaan met klanten zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat onder meer een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. U kunt de Algemene Voorwaarden hier bekijken of downloaded.