Labelling Legislation

Is uw label 100% klaar voor de markt? Loop geen risico!

Wetgeving vereist correct etiket,
LabelChecks.com helpt.

Wat is labelling?

Labelling is het correct etiketteren van een levensmiddel. Wilt u een nieuw product in de markt zetten, dan heeft uw product een etiket nodig. Of misschien wilt u een product exporteren en heeft u een vertaling van uw etiket nodig. Dan komt u vroeg of laat in aanraking met labelling.

Waarom is labelling belangrijk?

De informatie op het etiket van uw product is essentieel. Het helpt een consument om uw levensmiddel te kunnen identificeren, passend te gebruiken en om weloverwogen keuzes te maken. Consumenten kijken steeds kritischer naar een etiket voor bijvoorbeeld een allergie, een dieet of uit geloofsovertuiging.

De regels en richtlijnen voor labelling zijn vastgelegd in strikte wetgeving voor etiketten. De consument mag niet misleid worden. LabelChecks.com verzorgt het samenstellen van een nieuw etiket of de vertaling van uw etiket, de verpakking of het design. Zodat uw product niet alleen voldoet aan de wetgeving, maar ook aan de wens van de consument.

Klopt uw etiket?

Direct inzicht in de volledigheid van uw label

labelling translations

Export en vertaling

LabelChecks.com voert etiketbeoordelingen (labelchecks) uit en adviseert en begeleidt u bij het toepassen van de etiketteringswetgeving voor EU landen. We toetsen uw labels aan lokale wetgeving en opgesteld door vertalers met kennis van de inhoud.

Lees meer export en vertaling >

LabelChecks.com beoordeelt wereldwijd de informatie op uw verpakking.

De specialisten van LabelChecks.com zijn uw partner voor de labelling van alle categorieën FOOD-producten en voor diverse ‘NON-FOOD’ producten, zoals: