Wetgeving voor etiketten

De voedselinformatie op het etiket van uw product is essentieel. Het helpt een consument om uw levensmiddel te kunnen identificeren, passend te gebruiken en om weloverwogen keuzes te maken. Daarom is etikettering van levensmiddelen vastgelegd in strikte wetgeving.

Verordening EU 1169/2011

De belangrijkste algemene wetgeving voor de etikettering van levensmiddelen in Europa is de Verordening EU 1169/2011. Deze verordening is sinds 13 december 2014 van kracht en bevat onder andere voorschriften en verantwoordelijkheden met betrekking tot voedselinformatie en voedseletikettering.

Horizontale en verticale wetgeving

Er is ook wetgeving die gaat over claims, het gebruik van additieven en aroma’s, maar ook nationale wetgeving en regelgeving voor specifieke typen of categorieën levensmiddelen. De wetgeving voor voedingsmiddelen in Europa is in grote lijnen in te delen in verticale en horizontale wetgevingen.

Een label dat klopt

Wegwijzer in de jungle van de wetgeving van etiketten

Wetgeving verandert snel

Wetgeving verandert continu en eventuele wijzigingen kunnen consequenties hebben voor de etikettering van uw levensmiddel. Het is daarom noodzakelijk deze wijzigingen bij te houden en waar nodig aanpassingen door te voeren. Vraag over uw etiket en verpakking, productspecificatie, voedingswaarde, allergenen of wetgeving?

Snel weten of uw etiket of verpakking nog voldoet?